Informacja

 Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póź. zm.),

 -Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjne go oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

 -Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenie nr 6/19 Burmistrza Miasta z dnia 28.01.2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2019/2020.

 Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2019/2020 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji 2019

Załącznik nr1 – Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2019/2020 zamieszkującego poza miastem Wysokie Mazowieckie

Załącznik nr2 – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr3 – Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr4 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik nr5 – Oświadczenie o samotnie wychowywanym dziecku