Informacja

Na podstawie:

 -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póź. zm.),

 -Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

 -Uchwała Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 30.01.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021.

 Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021 rekrutuje dzieci: 2,5-5-6 letnie (urodzone w latach 2018, 2015, 2014). Regulamin rekrutacji dostępny w przedszkolu w pokoju 26.

 Przedszkole Miejskie nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021 rekrutuje dzieci: 3-4 letnie (urodzone w latach 2017, 2016)

Załączniki:

Załącznik nr 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 3. Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Załącznik nr 5. Oświadczenie o samotnie wychowywanym dziecku.

Załącznik nr 6. Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2  w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021 zamieszkującego poza miastem Wysokie Mazowieckie