„Pomagamy ptakom przetrwać zimę”- zabawy dydaktyczne połączone z prezentacją multimedialną.

Dnia 14 stycznia 2022 roku przedszkolaki z grupy VIII wzięły udział w zajęciach edukacyjnych kształtujących postawy proekologiczne. Dzieci poznały ptaki zimujące w Polsce, wcieliły się w ich rolę, naśladując dźwięki wydawane przez wróbelka, sikorkę, gila, wronę i dzięcioła. Z dużym zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną,  dowiedziały się kiedy rozpocząć dokarmianie ptaków, jaki pokarm jest dla nich najlepszy, czym karmić ptaki, a czego unikać, gdzie można ustawić karmnik. 

Czytaj więcej: „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”- zabawy dydaktyczne połączone z prezentacją multimedialną.

Jesień w sadzie i ogrodzie - dzieci z grupy VIII odkrywają uroki jesieni

Dzieci z grupy VIII w pełni korzystają z uroków jesieni. Wycieczka edukacyjna do sklepu warzywno-owocowego w naszym mieście, spacery po okolicy przedszkola, na których przedszkolaki obserwowały przydomowe ogródki, jak również zabawy o tematyce jesiennej w przedszkolnej sali, dostarczyły dzieciom wielu atrakcji. Dzieci w ten sposób doskonaliły umiejętności dostrzegania i podziwiania piękna urokliwych zakątków naszej okolicy, szacunku do przyrody oraz toczącego się w nim życia.

Spotkanie z kierowcą autobusu

W czwartek 10.06.2021r. w ramach realizacji tygodnia o wakacyjnych podróżach oraz akcji organizowania spotkań z przedstawicielami różnych zawodów grupę VII odwiedził Pan Michał Czajkowski- kierowca autobusu.

Pan kierowca na co dzień zajmuje się przewozem dzieci oraz osób dorosłych na zorganizowane wycieczki w różne miejsca w całej Polsce. Ze względu na trwająca pandemię koronawirusa grupa VII nie miała możliwości udać się na taką wycieczkę.

Czytaj więcej: Spotkanie z kierowcą autobusu

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY „Od wartości do radości”

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

„Od wartości do radości”

         Program wychowawczo - profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej i wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania  są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Program ten ma za zadanie uświadomić dzieciom w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu u dzieci postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań nauczyciela i rodziców o charakterze wychowawczo - profilaktycznym umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im funkcjonowanie w środowisku.

Czytaj więcej: PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY „Od wartości do radości”

POZYTYWNA KOMUNIKACJA Z PRZEDSZKOLAKIEM

Często zastanawiamy się jak mówić do dzieci, żeby być skutecznym, to znaczy żeby wykonywały one polecenia. Istotne jest bowiem nie tylko to, co mówimy, ale też jak zwracamy się do dzieci.

SŁOWO „NIE”

            Słowo „nie” jest tym, które używamy w stosunku do dzieci nader często. Mówiąc do dziecka „Nie rozmawiaj, nie krzycz, nie biegaj” tak naprawdę w pierwszym momencie wzmacniamy jego zachowanie, gdyż podświadomie dziecko nie rozumie słowa „nie”. Dla niego w pierwszym momencie jest wszystko jedno czy my powiemy „Rozmawiaj”, czy  „Nie rozmawiaj”. Umysł musi wiedzieć o czym ma nie myśleć lub czego ma nie robić, więc najpierw musi o tym pomyśleć i  zrobić.

Czytaj więcej: POZYTYWNA KOMUNIKACJA Z PRZEDSZKOLAKIEM

TWOJE DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI

  1. Zaleca się, aby dzieci do 2 r. życia nie miały dostępu do żadnych urządzeń mobilnych (tj. smart fonów, tabletów, przenośnych i stacjonarnych konsoli gier).
  2. Zaleca się, aby dzieci w wieku 3-7 lat spędzały przed telewizją i innymi urządzeniami z ekranem w sumie do 30 minut dziennie, a od 7 r. można ten czas wydłużyć do godziny.

JEŻELI DZIECKO KORZYSTA Z INTERNETU:

  1. Towarzysz dziecku w czasie poruszania się w Internecie
  2. Ucz dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu.

- zakaż podawania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację dziecka, miejsca zamieszkania rodziny itp.

Czytaj więcej: TWOJE DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI