Współpraca

Istotną rolę w życiu przedszkola odgrywają rodzice, dlatego dużo uwagi przywiązujemy do współpracy z nimi. Prowadzimy:

 • kąciki dla rodziców
 • zajęcia otwarte
 • festyny
 • spotkania ze specjalistami
 • biuletyny informacyjne. 

             Nasze przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie naszego miasta:

 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury
 • Biblioteką Publiczną - oddział dla dzieci
 • Księgarnia - Dom Książki 
 • Uniwersytetem III wieku
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy " Bliżej Ciebie"
 • Fundacją "Larus"
 • Powiatową Stacją Epidemiologiczną
 • Nadleśnictwem Rutka
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
 • Przedszkolem Miejskim Nr 1
 • Szkołą Podstawową Nr 1
 • Gimnazjum
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
 • Zespołem Szkół Zawodowych 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

      oraz z

 • Teatrem Aktora i Lalek w Łomży
 • dwumiesięcznikiem " Echo Wysokiego"
 • Gazetą Współczesną.