Projekt Unijny 2018/2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

„Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”

                          Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 poprzez realizację zajęć dodatkowych.

                         W projekcie przewidziano zajęcia  rozwijające zainteresowanie dzieci w zakresie kompetencji kluczowych: informatyczne i naukowo – techniczne.

              W ramach projektu dzieci wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Centrum Nauki Kopernika
  • Fabryka Misia w Białymstoku
  • Zoo w Warszawie
  • Fabryka iluzji
  • Muzeum Przyrodniczo – leśne w Białowieży                                                                               

Jak dzieci bawią się i uczą na zajęciach?

Zajęcia z elementami muzykoterapii

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia informatyczne

Klub małego odkrywcy

Robotyka

Zajęcia z zakresu logoterapii

Co robimy na zajęciach?

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia taneczne o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi

Zajęcia teatralne z elementami dramy

 Zajęcia z języka angielskiego


Zajęcia logopedyczne

Przedszkole Miejskie nr 2 – nowa jakość

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do różnego rodzaju projektów unijnych. Ich realizacja jest codziennością różnych firm, które chcą się rozwijać. Miasto, Wysokie Mazowieckie, ma ogromne ambicje rozwoju nie tylko infrastruktury miejskiej, lecz także podległych sobie jednostek. Obecnie realizowany jest między innymi projekt „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Czytaj więcej: Przedszkole Miejskie nr 2 – nowa jakość

Zajęcia unijne w naszym przedszkolu