Projekt Unijny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.   

    Celem projektu: „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” jest podniesienie  jakości oferty edukacyjnej oraz zapewnienie dzieciom uczęszczającym do naszej placówki  równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych, dostosowanie bazy przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Realizacja działań w projekcie stanowi poszerzenie naszej oferty edukacyjnej. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, lego-terapia. W ramach projektu prowadzone są również zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w zakresie kompetencji kluczowych: informatycznych i naukowo-technicznych. 

 Zajęcia realizowane w ramach projektu:

-  zajęcia z zakresu lego-terapii 

-  zajęcia z elementami muzykoterapii 

-  zajęcia taneczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym 

-  robotyka 

-  klub małego odkrywcy 

-  zajęcia informatyczne 

            W ramach projektu dla dzieci organizowane są wycieczki to takich miejsc jak: Centrum Nauki Kopernik, Fabryka Misia, zoo, Fabryka Iluzji, Muzeum Przyrodniczo – Leśne w Białowieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.                                                                       

Jak dzieci bawią się i uczą na zajęciach?

Zajęcia z elementami muzykoterapii

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia informatyczne

Klub małego odkrywcy

Robotyka

Zajęcia z zakresu lego - terapii

Co robimy na zajęciach?

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia taneczne o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi

Zajęcia teatralne z elementami dramy

 Zajęcia z języka angielskiego


Zajęcia logopedyczne

Przedszkole Miejskie nr 2 – nowa jakość

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do różnego rodzaju projektów unijnych. Ich realizacja jest codziennością różnych firm, które chcą się rozwijać. Miasto, Wysokie Mazowieckie, ma ogromne ambicje rozwoju nie tylko infrastruktury miejskiej, lecz także podległych sobie jednostek. Obecnie realizowany jest między innymi projekt „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Czytaj więcej: Przedszkole Miejskie nr 2 – nowa jakość