Przedszkole Miejskie nr 2 – nowa jakość

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do różnego rodzaju projektów unijnych. Ich realizacja jest codziennością różnych firm, które chcą się rozwijać. Miasto, Wysokie Mazowieckie, ma ogromne ambicje rozwoju nie tylko infrastruktury miejskiej, lecz także podległych sobie jednostek. Obecnie realizowany jest między innymi projekt „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola, dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji 23 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Co zyskujemy podczas realizacji projektu? Przede wszystkim szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i rozwijających umiejętności dzieci, np. zajęcia teatralne, , taneczne, przyrodnicze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rewalidacyjne i wiele innych. Jedna z sal jest specjalnie przeznaczona i wyposażona w sprzęt z elementami sali doświadczania świata. Powiększa się również baza materialna placówki w pomoce i środki dydaktyczne stosownie do tematyki organizowanych zajęć.

Bogatą ofertę edukacyjną wspomagają również działania, które podnoszą kwalifikacje kadry pedagogicznej, biorącej udział w projekcie. Nauczycielki przedszkola odbędą liczne kursy i szkolenia, przydatne w ich pracy, a także z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością.