Co robimy na zajęciach?

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia taneczne o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi

Zajęcia teatralne z elementami dramy

 Zajęcia z języka angielskiego


Zajęcia logopedyczne