Strona główna

ZIEMIA NAS POTRZEBUJE!

Przedszkolaki z grupy VIII podczas realizacji innowacji pedagogicznej, pt. "Zdrowa ziemia , zdrowi my" oraz akcji „Sprzątnie Świata” wzięły udział  w zajęciach, których głównym celem było zachęcanie dzieci do dbania o otaczający świat, promowania proekologicznych postaw oraz budowania wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Przedszkolaki dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Poznały ekologiczny sposób wyrzucania śmieci czyli segregację odpadów oraz symbole jakimi oznakowane są pojemniki na papier, szkło, plastik oraz metal. Dowiedziały się także, w jaki sposób zużyty papier czy szkło można jeszcze raz wykorzystać.  Dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników. Przedszkolaki świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach ekologicznych.