Strona główna

„W piekarni”- zabawy badawcze w grupie VIII

Powszechnie wiadomo, iż przedszkolne dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty badawcze.

W dniu 29 października 2021r. dzieci z grupy VIII z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciu, podczas którego badały właściwości fizyczne mąki.

Wykorzystując swoje zmysły, dzieci określały kolor, zapach, smak mąki. Badały także zjawisko rozpuszczalności mąki w wodzie. Wyciągały trafne wnioski z doświadczenia, potrafiły określić, który rodzaj mąki  rozpuszcza  się w wodzie, a który nie.

Tego typu zajęcia stały wspaniałą okazją do rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci,  prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków; przyczyniły się do rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego oraz ćwiczenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości.