Strona główna

Przyroda w oczach dzieci

Wiosna jest nie tylko piękną porą roku ale i bardzo ciekawą. Dzieci z ciekawością odkrywcy wyruszyły żeby odkrywać to, co skrywa przedszkolny plac. Roślinność znajdująca się w tym miejscu stanowi bogate środowisko przyrodnicze. Pokazywanie roślin czy zwierząt na rysunku, czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy.

O wiele większe walory edukacyjne, a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Przy pomocy lup dzieci poznawały przyrodę poprzez działanie. Odkrywały samodzielnie tajemnice przyrody gromadząc nowe doświadczenia i angażując się emocjonalnie.  Przy tej okazji przedszkolaki przypomniały sobie jak dbać o środowisko i jaką rolę w przyrodzie odkrywają owady.