Strona główna

Ćwiczymy zmysł równowagi i zręczność

Podczas kolejnych zajęć w ramach innowacji pedagogicznej Sensoryka dla smyka kształtowaliśmy sprawność ruchową całego ciała. Rozwijaliśmy sprawność motoryczną w zakresie szybkości, zwinności, zręczności oraz bardzo ważny zmysł równowagi.

Przedszkolaki miały możliwość sprawdzić się w konkurencjach sportowych wymagających również dobrej koordynacji. Przedszkolaki świetnie porodziły sobie ze wspinaniem, podawaniem ściereczki za pomocą lasek gimnastycznych oraz slalomem. Na koniec zajęć wiele radości sprawił dzieciom masaż przy pomocy piłki.