Strona główna

Wychowanie przez sztukę, – czyli edukacja muzyczna i teatralna wśród przedszkolaków.

Wychowanie muzyczne i teatralne w przedszkolu jest procesem organizowania doświadczeń muzycznych i teatralnych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną i teatralną zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka. Dlatego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem organizujemy dzieciom przynajmniej raz w miesiącu widowiska teatralne i muzyczne z udziałem profesjonalnych artystów z całej Polski.

W ramach szeroko rozwiniętej w naszej placówce edukacji teatralnej w tym roku szkolnym występowali dla nas artyści ze Studia Małych Form Teatralnych Art-Tre z Krakowa, oraz z Warszawy (teatr kukiełkowy). Wystawiane były przedstawienia oraz programy edukacyjne. Inspirację do tworzenia scenariuszy czerpane są z najpiękniejszych i najpopularniejszych utworów literatury polskiej i zagranicznej. W repertuarze można znaleźć dzieła takich twórców jak: H. Ch. Andersen. Bracia Grimm, K. Makuszyński, H. Sienkiewicz, G. Morcinek, I. Kraszewski, Ch. Perrault. Przedstawienia obejmują legendy i opowiadania, baśnie i bajki. Dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia a także kreowania bajkowego świata, gdyż każde z nich jest interaktywne. Jest to dodatkową formą rozwoju intelektualnego dla dziecka. Rekwizyty, scenografie, kostiumy są wykonywane przez artystów, w pracowniach TVP Kraków, co zapewnia ich oryginalność i niepowtarzalność. Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty, kształtuje wrażliwość na kulturę, sztukę i świat. Spektakle nie zawierają agresji, przemocy, uczą dzieci jak postępować, pokazują te najważniejsze życiowe wartości: rodzina, miłość, dobro, tolerancja. Morał zawsze uświadamia widzom, że warto w życiu godnie i uczciwie postępować. 

W naszym przedszkolu staramy się również wzbogacać edukację muzyczną naszych podopiecznych poprzez występy artystów z Filharmonii Białostockiej. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania: „Gdzie mieszka leśne echo” i „Jak Michaś szukał gwiazdki?”. Natomiast dnia 14 marca 2014 roku odwiedzili nas muzycy z audycją muzyczną skierowana do najmłodszych słuchaczy. Przedszkolaki poznały takie tańce ludowe jak:polonez, krakowiak, oberek, kujawiak, poleczkę i chodzony.Para taneczna w regionalnych strojach przybliżała nie tylko taniec, ale i strój noszony w danym regionie. Najbardziej podobały się dzieciom stroje krakowskie - czapka z piórami i strojny serdak krakowianki. Do tańca przygrywał akordeon a całość także w stroju ludowym prowadziła pani Ala a to śpiewając lub zaciągając gwarą.  Przedszkolaki mogły nauczyć się podstawowych kroków chodzonego a w parach razem z paniami zatańczyły regionalny taniec wprost z Podlasia zwany kupaczem. 

To była naprawdę bardzo ciekawa i skoczna audycja muzyczna: -) Czekamy na kolejne.