Strona główna

My dzieci też pamiętamy……..

Dzieci z grupy V   12.11.2014 roku wybrały się na spacer w celu zapalenia zniczy pod Pomnikiem Niepodległości. Chciały z szacunkiem i powagą oddać cześć niezłomnym żołnierzom, którzy z niezwykłą odwagą i poświęceniem walczyli w latach 1918-21.    

   Poznały historię powstania pomnika. W ciszy słuchały wiersza 11 Listopada deklamowanego przez nauczycielkę, wpatrując się w orła w koronie na szczycie cokołu. Dzieci upamiętniły poległych żołnierzy zapaleniem zniczy. Uczyły się okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także jak ważne jest zachowanie o nich pamięci. Dla przedszkolaka często patriotyzm, niepodległość -pojęcia te są abstrakcyjne, ale nie oznacza to, że są mu obce.

      Staram się przybliżać dzieciom słowo patriotyzm. Budując u nich świadomość, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących szczególny skrawek Ziemi – zwany Ojczyzną. Dla dzieci była to „żywa lekcja” patriotyzmu, który powinniśmy pielęgnować już od najmłodszych lat