Strona główna

14 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO NIE TYLKO NAUCZYCIELI

Czternasty października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia zaproszeni goście i pracownicy przedszkola zgromadzili się w głównym holu, aby obejrzeć przygotowany przez dzieci grupy V montaż słowno – muzyczny: były tańce, znane piosenki i wiersze o pracownikach przedszkola - piękne sentencje, aforyzmy o ciężkiej i trudnej pracy, podczas której panie przygotowują najmłodszych do samodzielnego „wejścia w dorosłość”.

 Wiele ciepłych życzeń złożyła pracownikom dyrektor przedszkola Iwona Mojkowska. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, przewodnicząca Rady Rodziców Agata Wiśniewska i przewodniczący Komisji Oświaty Stanisław Chmielewski, którzy skierowali do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów.

Podczas tego wydarzenia Pani Dyrektor wręczyła nagrody pieniężne wyróżnionym wychowawcom i pracownikom obsługi. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrodę Burmistrza wręczył Jarosław Siekierko.

Wszystkim pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy podczas opieki i wychowywania najmłodszych członków społeczności.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, bo choć nie byli obecni wszyscy na uroczystości ciałem, to ich duchowy wkład dało się wyczuć w tym dniu bardzo mocno.