Strona główna

„Idzie sobie przedszkolaczek, śpiewa tańczy no i skacze…”

                         Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale również dla ich rodzin. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest przedszkole, nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, zdobywają umiejętności i nawyki potrzebne w późniejszym dorosłym życiu. Muszą również sprostać wszystkim wymogom stawianym przez nauczycieli i personel przedszkola. Przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przyjętych dzieci to również sprawdzian dla samych rodziców, którzy często zadają sobie pytanie, jak zaadaptuje się ich dziecko w nowych warunkach.

    Dnia 7 listopada 2014 r. w grupie IX odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Na uroczystość przybyła Pani Dyrektor Iwona Mojkowska, Przewodniczący Komisji ds. oświaty Stanisław Chmielewski, oraz licznie zgromadzeni rodzice.  Panie przygotowały scenariusz uroczystości oraz scenografię. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Wreszcie nadeszła upragniona tak długo oczekiwana chwila. W galowych strojach dzieci przedstawiły interesujący program artystyczny, podczas którego prezentowały umiejętności recytatorskie, muzyczne a nawet taneczne. Za swój pierwszy wspólny występ artystyczny młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi i gromkimi brawami. Po uroczystym i pełnym wrażeń programie artystycznym przyszedł czas na złożenie przysięgi, po której Pani Dyrektor pasowała każdego malucha na „dzielnego i prawdziwego przedszkolaka". Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz specjalnie przygotowane na tę uroczystość małe upominki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Uroczystość pasowania na przedszkolaka była imprezą niezwykle udaną. Jej głównym zadaniem było włączenie najmłodszej grupy dzieci do społeczności przedszkolnej.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a maluchom życzymy wielu wspaniałych chwil w naszym przedszkolu!