Strona główna

„Podlasie sercem malowane” – przedszkolacy na wystawie malarsko – fotograficznej

                   Każdy mieszkaniec miasta Wysokie Mazowieckie powinien chętnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojego miasta. Przedszkolacy z Przedszkola Miejskiego nr 2 doskonale wiedzą, iż służy to harmonijnemu rozwojowi każdego człowieka. Dlatego dnia 10 października dzieci z naszego przedszkola oglądały wystawę malarsko – fotograficzną „Podlasie sercem malowane” autorstwa Katarzyny Klimaszewskiej i Andrzeja Falkowskiego.

                      Wystawa ta ukazuje uroki Podlasia, piękno krajobrazu, architektury, w której żyjemy, dorastamy i dojrzewamy. Dzieci oglądały z ogromnym zainteresowaniem prace Adama Falkowskiego – fotografa, oraz Katarzyny Klimaszewskiej – architekt, a z zamiłowania akwarelistki. Wystawa obu artystów miała na celu upowszechnienie wizerunku Podlasia, – jako regionu atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, wyznaniowej. Inspiracją do powstania wystawy była chęć pokazania w dwojaki sposób pejzaży Podlasia. Wystawa dogłębnie trafiła do małych odbiorców poprzez dualizm formy. Zachwyciła przedszkolaków kunsztem artystycznym i urokiem ukazanej tak idealnie architektury. I jak tu nie kochać naszego Podlasia?