Strona główna

KSIĄDZ BISKUP Z WIZYTĄ W PRZEDSZKIOLU

                Dzień 17 listopada był w naszym przedszkolu dniem bardzo szczególnym, podniosłym i wyczekiwanym, ponieważ tego dnia przedszkole miał odwiedzić Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski w ramach wizytacji parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem. Jego wizyty oczekiwaliśmy z radością i niecierpliwością, ponieważ była to pierwsza wizyta tak dostojnego gościa w naszych progach. Księdzu Biskupowi towarzyszyli ksiądz proboszcz: Ks. kan. Edward Łapiński oraz wikariusz Ks. Wojciech Kurek.Na powitanie z ust dzieci i pracowników rozległa sie pieśń "Bądź pozdrowiony gościu nasz", a następniePani Dyrektor Iwona Mojkowska oficjalnie powitała przybyłych gości w imieniu wszystkich przedszkolaków i pracowników przedszkola.

     Dwoje dzieci wręczyło Jego Ekscelencji bukiet kwiatów wraz z powitalnym wierszykiem i zaprosili na program artystyczny. Dzieci zaprezentowały piękne wiersze i piosenki, w których wyraziły jak bardzo cieszą się, że gościmy w progach tak dostojnego gościa. Poprosiły Jego Ekscelencję o błogosławieństwo dla nich, ich rodziców i nauczycieli zapewniając o dziecięcej modlitwie za Księdza Biskupa, naszą diecezję oraz za cały Chrystusowy Kościół. Te dziecięce, pełne szczerości słowa płynące z ust tych najmniejszych bardzo wzruszyły gości. Ksiądz Biskup bardzo swobodnie i z łatwością  nawiązał rozmowę dziećmi, podziękował im za tak serdeczne przyjęcie. Przyznał, że jest to jego pierwsza wizyta w naszym przedszkolu, ale zapewnił, że na pewno nie ostatnia.  Obiecał, że gdy będzie w pobliżu na pewno nas odwiedzi, następnie wszystkich pobłogosławił.  Na pamiątkę wizyty księdzu Biskupowi wręczono wizerunek Pana Jezusa wyszyty własnoręcznie przez jedną z nauczycielek przedszkola oraz duże czerwone serca wykonane przez dzieci. Poproszono Księdza Biskupa o wpis do kroniki przedszkolnej, co z chęcią uczynił. Ostatnim punktem spotkania była rozmowa Jego Ekscelencji z pracownikami przedszkola. Wszyscy zgromadzeni z okazji wizyty otrzymali obrazek z błogosławieństwem pasterskim. Tak piękne i wzruszające spotkanie wnoszące wiele ciepła do naszego codziennego życia na długo pozostanie w naszej pamięci.