Strona główna

Starostwo bez tajemnic

       Poznawanie swojego miasta jest dla podopiecznych Przedszkola Miejskiego Nr 2 ważnym doświadczeniem. Kontekst wyborów władz samorządowych był wspaniałą okazją do zapoznania najmłodszych z ich strukturą. Po, obfitującej w liczne wrażenia wycieczce do miejskiego ratusza przyszła kolej na poznanie Starostwa Powiatowego.

Odwiedziny dzieci z grupy II w budynku władz powiatowych stały się małą uroczystością. Przystrojony odświętnie w kolorowe baloniki budynek, otwarty był nie tylko na potrzeby petentów, lecz przede wszystkim na głodne wiedzy dzieci.

Pan Starosta, Bogdan Zieliński z ogromną życzliwością przyjął grupę przedszkolna w swojej placówce. Długo i ciekawie opowiadał o swojej pracy i systemie wyborczym na szczeblu samorządowym. Dzieci obejrzały wszystkie wydziały Starostwa, a ich ciekawość, dotyczącą pracy poszczególnych referatów zaspokajali pracujący tam urzędnicy.

Pan Starosta zaprosił najmłodszych petentów do swojego gabinetu. Zaprezentował swoje umiejętności aktorskie, bowiem bardzo sugestywnie i z wielkim wyczuciem przeczytał dzieciom bajkę, włączając się przy tym w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Nie mogło oczywiście zabraknąć słodkiej biesiady, która była dla dzieci miłą niespodzianką w sali konferencyjnej.

Odwiedziny w najważniejszych budynkach władz samorządowych to ważny krok w kształtowaniu świadomych obywateli. Dzieci poznały wagę i potrzebę uczestnictwa w wyborach, do których zachęcały po powrocie do domu swoich rodziców.