Strona główna

Jestem sobie Przedszkolaczek – czyli o adaptacji słów kilka…

Pojawienie się dziecka w przedszkolu jest pierwszym, ważnym sprawdzianem jego samodzielności i sprawności. Od września dołączyło do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem ok. 80 dzieci 3-letnich. Uczęszczają one do grupy I, III i IX. W swoim dotychczasowym życiu dzieci, które pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola rozwijały się w sposób dosyć spontaniczny i niekierowany. Wraz z przyjściem do przedszkola dzieci musiały podporządkować się pewnym nowym regułom, z którymi wcześniej nie miały styczności i których nie uważały za swoje.

Nie należy przez to rozumieć, że wcześniej dziecko nie rozwijało się w oparciu o żadne reguły, ale raczej, że zasady obecne wcześniej w życiu dziecka były naturalnie przyjęte przez fakt pozostawiania w rodzinie i mogły być bardziej elastycznie dostosowywane do potrzeb dziecka.

Nie wniosę nic nowego, gdy stwierdzę, iż pobyt w przedszkolu stwarza dzieciom nowe możliwości poznawcze, odkrywania świata, jakiego maluchy nie znały i stwarza możliwość poznania i doświadczenia go i co najważniejsze wbudowania we własny światopogląd. Dzieci, które po raz pierwszy pojawiły się w przedszkolu stają oko w oko z dużą ilością bodźców edukacyjnych. Wszystko to sprawia, że dzieci doskonalą swoje możliwości poznawcze, społeczne i emocjonalne. Z przypadkowości spostrzeżeń i nauki dzieci zmierzają ku celowej obserwacji. Doskonali się, co z początku może być trudne do zaakceptowania, z czasem staje się niezwykle interesujące.

To, co pozostaje niezmienne to skupienie na zabawie, która cały czas pozostaje główną formą działalności dziecka. Na pocieszenie przerażonym rodzicom dzieci zaczynającym uczęszczanie do naszego przedszkola zaznaczałyśmy, iż zmiany rozwojowe w tym okresie są bardzo szybkie. Umożliwiło to dzieciom dość łatwe przystosowanie się do nowej sytuacji i stanie się integralną częścią przedszkola. Sytuację tę można zaobserwować z perspektywy czasu, po kilku tygodniach uczęszczania do przedszkola, dzieci z najmłodszych grup, w większości z uśmiechem przekraczają próg sal, zawierają pierwsze, ale jak ważne przyjaźnie, chętnie uczą się piosenek i wierszyków, uczestniczą w każdych sytuacjach edukacyjnych przez nas zaproponowanych, a nawet prezentują swoje talenty podczas imprez i uroczystości przedszkolnych. Wszystkim nowoprzybyłym przedszkolakom życzymy samych radosnych i bezpiecznych dni spędzonych w naszym przedszkolu.