Strona główna

Zmagania przedszkolaków- konkurs matematyczny „ MAŁY MATEMATYK”

             W dniu 27 lutego 2015 roku odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o matematyce „ MAŁY MATEMATYK”. Konkurs zorganizowały Monika Grodzka, Anna Sołoniewicz.  Do konkursu przystąpiła grupa V i VI.  Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań matematycznych; prezentacja umiejętności matematycznych nabytych w przedszkolu, promowanie edukacji matematycznej oraz kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności; stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania sukcesów, doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji i właściwego przyjmowania porażki.

Po przywitaniu wszystkich uczestników przedstawiono reguły i zasady konkursu. Za każde pytanie można było uzyskać 1p. Wygrywa ta osoba, która ma najwięcej punktów. Na zakończenie konkursu odczytano wiersz „W pogoni za kwadratem” M. Terlikowej oraz zliczono punkty i rozdano nagrody.

 Zwycięzcy:

I miejsce Paweł Kaczyński –gr. V

II miejsce Jakub Szepietowski gr. VI

II miejsce Aleksandra Deszczyńska gr. VI    

                                 

Wyróżnienie:

Edyta Ożarowska gr. V

Łukasz Kalinowski gr. VI

Przemysław Puchalski VI

Jakub Dąbrowski gr. VI