Strona główna

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Dzień 02.04.2015 r. to Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W tym roku nasze przedszkole  również dołączyło do tej akcji. Razem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowaliśmy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu 20 kwietnia 2015 roku. Dla nas jest to szczególnie ważny dzień, gdyż do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z tą niepełnosprawnością. W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem był kolor niebieski, dlatego nauczyciele oraz dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko.

W ramach obchodów w każdej grupie odbyły się pogadanki i zabawy mające na celu uświadomienie dzieciom jakie problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych mają dzieci autystyczne. Po skończonej pracy dzieci mogły oddać się zabawie niebieskimi balonami.  Przedszkolaki odwiedziły również gabinet burmistrza Jarosława Siekierko, aby podziękować za stworzenie możliwości wspólnego przebywania w grupach przedszkolnych i szansę dorastania w atmosferze wzajemnej życzliwości, tolerancji i akceptacji. Zwięczeniem  Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu było spotkanie dla dorosłych ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie  zainteresowane osoby  mogły dowiedzieć się więcej na temat autyzmu. Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej w ciekawy sposób przybliżyli  ten temat i zaprezentowali film ukazujący codzienne życie dzieci z autyzmem. Po spotkaniu rodzice mieli okazję porozmawiać z pracownikami poradni. Ten dzień był wyjątkowy i wzruszający.

Dziękujemy Rodzicom za włączenie się do obchodów tego dnia i ubranie dzieci w kolor niebieski.