Strona główna

„Książka dla szpitala”, czyli wielka akcja na rzecz chorych w Przedszkolu Miejskim nr 2.

Każdy wie, że książki i ich bohaterowie pobudzają dziecięcą wyobraźnię, dzięki czemu mogą zapomnieć małym pacjentom szpitali o chorobie, rozstaniach z rodzicami. Pomagają nie czuć się samotnymi…. Dlatego nasze przedszkole przy aktywnym udziale wszystkich pracowników, zorganizowało zbiórkę książek dla dzieci z oddziału dziecięcego w szpitalu w naszym mieście. Zależało nam bardzo na uwrażliwieniu zarówno dzieci jak i dorosłych na potrzeby dzieci chorych, na pokazaniu, iż poprzez dzielenie się z innymi swoimi zabawkami sprawia się radość.

Nasze przedszkole po raz pierwszy przeprowadziło tę akcję, która organizowana była również w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz jest zgodna z jednym z zadań głównych planu pracy przedszkola w bieżącym roku szkolnym – „Przedszkole stwarza warunki do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci.”  Inicjatywa ta zrodziła się jako towarzyszka programu własnego Urszuli Tymińskiej – „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię i kreatywność”. Tylko, żeby czytać, potrzebne są…książki, które dzięki hojności naszych przedszkolaków i ich rodziców mogliśmy przekazać chorym dzieciom. Każda przekazana książka została opatrzona naklejką z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz z napisem: „Wiem, że dobro powraca, dlatego biorę udział w akcji Książka dla szpitala”.

            Dziękujemy pani ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Ogólnego, dr Lidii Truskolaskiej i wszystkim pracownikom za życzliwość i serdeczność, oraz wszystkim tym, którzy w tę akcję się włączyli. Za Wasze wielkie serce – serdecznie dziękujemy.