Strona główna

Jasełka - tradycją naszego przedszkola

Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach w okresie Bożego Narodzenia. Udział w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw kościelnych. Z czasem przedstawienia bożonarodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w całym kraju, że zaś treść ich jest związana z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, utrwaliła się ich nazwa – jasełka. Jasełka nie były nigdy martwą sztuką, zawsze dostosowywały się do aktualnych wydarzeń.

 Zawsze też wprowadzały i wprowadzają zarówno widzów jak i aktorów w tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia. Ponieważ Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, fakt ten zainspirował nas do kultywowania tradycji jasełkowej w przedszkolu – małej rodzinie, jaką tworzymy my pracownicy, dzieci i rodzice. W naszym przedszkolu od lat istnieje tradycja wystawiania „Jasełek” w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W piątek, 14 grudnia 2012r. w Przedszkolu Miejskim nr 2, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek, dzieci z grupy VII zaprezentowały "Jasełka" dla zaproszonych gości, rodziców, dzieci z grup starszych, grona pedagogicznego i pracowników obsługi przedszkola.

Dzieci wraz z rodzicami aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu dekoracji do „Jasełek” oraz strojów dla wszystkich postaci. Każde dziecko bierze czynny udział w przedstawieniu, każde ma do odegrania jakąś rolę, zgodnie z wyrażoną ochotą oraz predyspozycjami indywidualnymi.

Co roku nasze „Jasełka” mają inną oprawę i inny scenariusz. W treść scenariusza wplatamy główne zadania planu rocznego przedszkola, własne pomysły i wizje przedstawienia.

„Jasełka” cieszą się dużą popularnością wśród dzieci z różnych grup wiekowych uczęszczających do naszego przedszkola.

Wszyscy widzowie, którzy mają okazję oglądać przedszkolne „Jasełka” poddają się nastrojowi chwili. Blask gwiazdy betlejemskiej w przyćmionej sali, melodie kolęd, śpiew wywołują wspomnienia z dzieciństwa, skłaniają do refleksji. Wielu gości śpiewając wspólnie z naszymi małymi aktorami popularne kolędy ma łzy w oczach. Po przedstawieniu są brawa, gratulacje, a co ważniejsze dla nas wszystkich, naszej małej rodziny przedszkolnej, dalszym ciągiem przedstawienia jest tzw. „Spotkanie opłatkowe” z zaproszonymi gośćmi, rodzicami.

Przy blasku świec, dzielimy się po staropolsku opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia, śpiewamy wspólnie kolędy, próbujemy słodkich i wigilijnych potraw.

Zawsze z niecierpliwością oczekujemy na nadejście okresu Świąt Bożego Narodzenia. Choć pracy przy przygotowaniach do tych świątecznych spotkań nie brakuje jest to dla wszystkich czas radości z przygotowywania dla bliskich niespodzianki.

Okres świąteczny jest dla wszystkich okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do wspomnień, wzruszeń, do pojednania z bliskimi, do czynienia dobra dla innych ludzi. Uczmy nasze dzieci nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać innym radość i miłość.  Bo „miłość się mnoży, kiedy się ją dzieli”