Strona główna

Czytajmy dzieciom...

                Czytanie stanowi ważna rolę w rozwoju dziecka. Czytając zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne. Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, okazujemy mu   miłość oraz poświęcamy mu czas. 

                Od grudnia 1998 roku funkcjonuje w Polsce Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, do celów której należy  wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży. Co roku nasze przedszkole uczestniczy w akcji poprzez zapraszanie różnych gości do  głośnego czytania dzieciom.

 Do zalet  głośnego czytania można zaliczyć między innymi:

-   budowanie więzi pomiędzy czytającym a dzieckiem;

-   tworzenie skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa;

-   pomaganie w zrozumieniu ludzi, świata i siebie;

-   przygotowywanie dziecka  do samodzielnego czytania w przyszłości;

-   pokazywanie konstruktywnych sposobów na rozwiązywanie problemów;

-   rozwijanie wrażliwości i empatii;

-   nauka wartości moralnych, która wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne;

-   stymulowanie rozwój mózgu oraz  wzbogacanie słownictwa;

-   rozwijanie wyobraźni.

              W ramach akcji dzieci z grupy XI wysłuchały następujących książek czytanych przez gości z zewnątrz :

  1. Detektyw Pozytywka G. Kasdepke.  Czytanej przez uczniów z  Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem pod opieką I. Białobrzeskiej.
  2. Baśnie o smokach i rycerzach N. Usenko, A. Niedźwiedź.  Czytanej przez uczennicę  Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem Monikę Pawłowską.

                Serdecznie dziękujemy gościom za miłą wizytę oraz przeczytanie książek.