Strona główna

Terapeutyczne zajęcia plastyczne pt. „Fabryka wyobraźni”

Od października 2019r. w naszym przedszkolu realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach którego na terenie przedszkola odbywają się różne zajęcia dla dzieci, w tym terapeutyczne zajęcia plastyczne pt. „Fabryka wyobraźni”.

 Zajęcia plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy dziecka, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Zajęcia pt. „Fabryka wyobraźni” mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której dzieci uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą jest również uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Na zajęciach stale tworzymy ciekawe, kreatywne prace czerpiąc z tego nieustającą radość!