STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR2

Ramowy rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3 – letnich

 6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

10.30 – 10.40 - Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.40 – 11.20 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.20 – 11.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 14.00 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

14.00 – 14.10 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.10 – 14.20 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.20 – 14.40 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ

14.40 – 15.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 16.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 4 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

ZABAWA RUCHOWA

10.30 – 10.45 – Poznanie nowej zabawy ruchowej, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.45– 11.15 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.15 – 11.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 12.30 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.30 – 12.40 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.40 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14.30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

 ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 i 6 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ĆWICZENIA PORANNE

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 11.00 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych „odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

11.00 – 11.30 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 -  12.30 - Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, baśniach i opowiadaniach.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.30 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14. 30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

O nas

Kroniki archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 15. II. 1971 r. Pierwszą kierowniczką była pani Alicja Głębocka, przedszkole mieściło się w starym drewnianym budynku przy ulicy Jagiellońskiej i nie spełniało żadnych kryteriów dla tego typu placówki.

Personel pedagogiczny i techniczny borykał się z szeregiem trudności do których należał brak bieżącej wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Do dyspozycji przedszkolaków były trzy niefunkcjonalne sale zabaw bez zaplecza sanitarnego, a cały budynek wymagał generalnego remontu.

O remont przedszkola zabiegała nowa dyrektor pani Jadwiga Zawłocka, ale ze względu na koszty przewyższające wartość budynku działania zostały zaniechane. W 1980 dzieci starsze przeniesiono do budynku Domu Młodzieży przy ulicy Mickiewicza gdzie swoje nowe pomieszczenia  nazywały " Rajem". Żądania mieszkańców miasta, ciasnota i brak miejsc w przedszkolach wymusiły na ówczesnych władzach konieczność zaadaptowania na potrzeby przedszkola dwóch pomieszczeń w budynku należącym do PZPR.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego przedszkola przy ulicy Wołodyjowskiego. W listopadzie 1986 r. dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg nowej  siedziby.

Nowy budynek  był dwupiętrowy, przestronny i zapewniał wygodę. Przedszkole posiadało wydzielone powierzchnie komunikacyjne, 6 sal zabaw dla dzieci, oddzielną salę gimnastyczną, ogromną szatnię oraz pomieszczenia dla personelu. Budynek przedszkola otaczał obszerny plac zabaw, który jednak był nieprzygotowany do oddania dzieciom z powodu budowlanego bałaganu. Nowym dyrektorem placówki została pani mgr Anna Wasilewska, która zmagała się z urządzeniem i wyposażeniem pomieszczeń tak, aby spełniały potrzeby dzieci. 

Funkcję dyrektora od 2008 roku pełni Iwona Mojkowska natomiast zastępcą dyrektora jest Anna Tymińska.

Obecnie jesteśmy po trzech etapach remontu.

Przedszkole liczy 13 oddziałów  w tym 2 oddziały w budynku Gimnazjum i 3 oddziały dzieci 6-letnich w budynku Szkoły Podstawowej. Liczba przedszkolaków uczęszczających do placówki wynosi 379  dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole usytuowane jest w pięknym budynku z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Posiadamy 8 słonecznych sal do zabaw dla dzieci i duży hol dostosowany do prowadzenia zajęć gimnastycznych i uroczystości przedszkolnych. Posiadamy również bogato wyposażoną Salę Doświadczania Świata oraz pracownię przyrodniczą.          

Sale zabaw są wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt. Kąciki zainteresowań zabezpieczają aktualne potrzeby dzieci. Do dyspozycji dzieci jest również ścieżka dendrologiczna wokół budynku przedszkola.

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kompetencje zawodowe, stosują aktywne metody pracy poprzez zabawę. Naszymi priorytetami są: akceptacja dziecka, zaufanie i zaspakajanie jego potrzeb oraz zapewnienie dzieciom dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.  Realizacja treści podstawy programowej wzbogacona jest o działania wychodzące poza jej zakres. Dzieci korzystają z zajęć logopedycznych, zajęć tanecznych, nauki języka angielskiego.

Nasze przedszkole wychowuje do wartości, kształtuje postawy. Uczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów.

Naszym zadaniem jest ułatwienie podejmowania przez wszystkie dzieci i
słusznych decyzji, zapewnienie dobrej komunikacji międzyludzkiej, budowanie harmonii w życiu, skłanianie do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywd.

Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz również kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. W swej pracy staramy się wspierać i pomagać rodzicom w wychowaniu ich dzieci.

Spotykamy się z nimi na zebraniach grupowych, omawiamy problemy dzieci podczas kontaktów indywidualnych. Staramy się na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach i zachowaniach dzieci w przedszkolu. Prezentujemy aktualne działania jakie są prowadzone na  gazetce dla rodziców oraz stronie internetowej. Organizujemy uroczystości, zajęcia otwarte, warsztaty, wygłaszamy prelekcje.

Współpraca z rodzicami daje bardzo pozytywne efekty: rozbudza wzajemne zaufanie, szczerość, zrozumienie, wzmocnienia więzi emocjonalne rodziców z przedszkolem.

W obecnym czasie przedszkole musi być instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym. Mając to na uwadze organizujemy uroczystości przedszkolne tj. Dzień Przedszkolaka, Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto drzewa, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Patriotyczne śpiewanie, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Bal Pasiastych, Dzień kota, Powitanie Wiosny, Święto Ziemi; Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Dni Teatru, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Zakończenie roku przedszkolnego.

Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym min. przedszkolnymi z naszego miasta i powiatu, Pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Strażą Pożarną w Wysokiem Mazowieckiem, Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśnictwem Rutka, Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkoła Podstawową, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołem Szkól  Zawodowych im. Stanisława Staszica, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, Gimnazjum, Księgarnią, Uniwersytetem III Wieku, Poradnia Lekarzy Rodzinnych, Gabinetem stomatologicznym, Parafią Św. Apost. Piotra i Pawła, Biblioteka Publiczną.

Organizujemy różnorodne wycieczki również poza miejsca zamieszkania. Organizując je realizujemy zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. Organizujemy m.in. wycieczki do Echo Lasu w Michałkach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Łazienek Królewskich w Warszawie, Planetarium w Warszawie, ZOO w Białymstoku i w Warszawie, Białostockiego Teatru Lalek, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Teatru na lodzie w Białymstoku, Fikolandu w Białymstoku, Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Stadniny koni, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Fabryki Wedel w Warszawie Fabryki bombek, Jednostki wojskowej w Plawkach, Szlakiem Rękodzieła Ludowego woj. Podlaskiego, Chatki Baby Jagi, Wioski Św.Mikołaja w Pomigaczach.

Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach i festiwalach oraz w prezentacjach twórczości artystycznej przedszkolaków na forum ogólnopolskim i powiatowym, a także w corocznej. Sami organizujemy liczne konkursy, do których zapraszamy inne placówki z terenu powiatu do których należy min. Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Ulubione Wiersze Dzieci” , „Powiatowy konkurs wiedzy Bezpieczny i zdrowy Przedszkolak” i „Moje miasto – mój powiat - moja Ojczyzna” pod patronatem Starostwa Powiatowego.           

Wychowanie muzyczne i teatralne w przedszkolu jest procesem organizowania doświadczeń muzycznych i teatralnych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną i teatralną zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka. Dlatego w naszym przedszkolu organizujemy dzieciom przynajmniej raz w miesiącu widowiska teatralne i muzyczne z udziałem profesjonalnych artystów z całej Polski.

Podejmujemy szereg działań i inicjatyw w następujących kierunkach: rozwijanie u dzieci aktywnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie aktywnego stylu życia w całej rodzinie, rozwijanie u dzieci świadomej postawy na rzecz najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego.

W przedszkolu zwracamy uwagę na kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Są one związane z dbaniem o higienę osobistą, spożywaniem pełnowartościowych posiłków, owoców oraz warzyw bogatych w witaminy ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Właściwy sposób odżywiania ma decydujący wpływ na zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową.

Przedszkole upowszechnia czytelnictwo oraz rozwija zainteresowania czytelnicze wśród dzieci m.in. włączamy się do udziału w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” W ramach akcji czytamy codziennie dzieciom fragmenty książek, a przynajmniej raz w miesiącu, organizujemy spotkania, podczas których zaproszeni goście czytają dzieciom wybrane pozycje. Najczęściej wybieramy książki rekomendowane przez fundację, których treści skupiały się na istocie domu rodzinnego, dającego dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Naszymi gości byli zazwyczaj rodzice dzieci ich bliżsi oraz zaprzyjaźnione osoby.

Zawsze staramy się uwrażliwiać dzieci na problemy społeczne, zachęcamy ich do udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Nasi wychowankowie uczestniczą w akcjach charytatywnych takich jak Książka dla szpitala, Paczek dla Hospicjum, Pola Nadziei, Zbiórka makulatury na poczet dzieci z domów dziecka, Góra Grosza, Szlachetna Paczka.

Efektem włączenia się do tych akcji jest uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Mamy świadomość, że wizerunek przedszkola zależy od naszej pracy w serdecznym, miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy tworzyć pozytywny obraz przedszkola oraz planować i organizować pracę tak, by spełniać oczekiwania i życzenia naszych dzieci i ich rodziców.

Oferta edukacyjna

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz, Jeśli nie może - pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami (.)"
Janusz Korczak

Okres, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola nazywany jest złotym wiekiem. To w tym czasie maluch szybko uczy się i doskonali zdobyte dotychczas umiejętności. Od 3 do 6 roku życia kształtuje swój charakter i zainteresowania, staje się coraz bardziej samodzielny.

Naszym celem jest wyposażenie wychowanków w odpowiednie kompetencje, które pomogą im w jak najlepszy sposób wykorzystać rozwijającą się w nich dociekliwość i ciekawość świata jednocześnie przygotowując ich do szkoły.

NASZĄ MISJĄ JEST

Danie dzieciom możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować. Wyzwalanie w dzieciach aktywności. Stworzenie dzieciom warunków do myślenia. Nie żądanie, lecz pokazywanie. Pozwalanie dzieciom na zadawanie pytań i rozwijanie ich umysłów tak, by same chciały chcieć.

WIZJA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości.

Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach, dalszej edukacji.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Stwarzamy każdemu dziecku atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której bawi się ono, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoja osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata.

Nasze przedszkole otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola - partnerska współpraca z rodzina dziecka.

W naszym przedszkolu integrujemy dzieci pełno- i niepełnosprawne.

W naszym przedszkolu, zgodnie z ideą, jaka przyświecała J. Korczakowi pomagamy dzieciom poprzez:

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych poczucie sensu i wartości życia, wartości uniwersalne i rozróżnianie dobra od zła;
 • propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Jest możliwe ponieważ:

 • realizujemy założenia reformy oświatowej;
 • spełniamy funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a także umożliwiamy wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
 • dbamy o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną;
 • realizujemy programy autorskie uwzględniające edukację zdrowotną, muzyczną, językową, plastyczną, przyrodniczą i artystyczną;
 • promujemy zdrowy styl życia dziecka w domu i w przedszkolu;
 • ściśle współpracujemy z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci;
 • skutecznie informujemy rodziców o postępach edukacyjnych dziecka;
 • współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów;
 • promujemy znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności;
 • tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie,innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowania z kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki;
 • wspieramy uzdolnienia oraz wspomagamy dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.organizujemy proces kształcenia zapewniający wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Sekretem sukcesu wychowawczego jest dokładne poznanie wychowanka. Dzięki temu możemy wspierać ich w każdej sferze rozwoju. Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu w naszym przedszkolu panuje ciepła i miła atmosfera połączona z fachową opieką.

Cotygodniowe planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględnia: nasze cele wychowania i nauczania,działania zorientowane na dziecko,aktualne pory roku,święta i uroczystości, tradycje przedszkola.

Każde dziecko rozpoczynające edukację szkolną powinno reprezentować określony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poziom umiejętności i wiadomości z różnych dziedzin edukacji. W związku z tym proponujemy Państwa dzieciom ofertę edukacyjną, która umożliwi ich osiągnięcie.

Dzięki niej absolwent naszego przedszkola:

 • ma świadomość własnej tożsamości;
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • śmiało wyraża swoje opinie;
 • prezentuje aktywność i ciekawość   poznawczą;
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi;
 • przestrzega zasad współżycia w grupie;
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • jest samodzielny w samoobsłudze.

W naszej placówce praca z dziećmi opiera się głównie na programie: Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY

 • bezpieczne warunki pobytu, ciepłą, rodzinną atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące:

- zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
- zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
- zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
- zajęcia ruchowe i gimnastyczne
- gry i zabawy w terenie

oraz
- smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki
- wspólne uroczystości i imprezy
- szeroki wachlarz imprez kulturalnych
- wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum,
- udział dzieci w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • zajęcia taneczne
 • język angielski
 • religia
 • terapia logopedyczna.

 

Pracownicy

Obecnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pracuje, łącznie z dyrektorem, 26  nauczycielek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi: dziewięć nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, siedem - stopień nauczyciela mianowanego, osiem - stopień nauczyciela kontraktowego a dwie posiada stopień nauczyciela stażysty. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) organizowane przez ODN w Łomży i Białymstoku oraz uczestniczą w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

W przedszkolu pracuje 25 osobowy zespół obsługi i administracji, troszczący się o jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń. To dzięki nim w przedszkolu jest czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom, i niestraszne nam cieknące krany i popsute zabawki - wszystko da się naprawić.

Grupy

W roku szkolnym 2016/2017 na poszczególnych grupach pracują:

Gr. I (3 – latki)

Nauczycielki: p. Agata Faszczewska, p. Mariola Grabowska

Pomoc nauczyciela: p. Katarzyna Zaremba

Woźna: p. Małgorzata Wierzbowska

 

Gr. II (4 – latki)

Nauczycielki: p. Małgorzata Niemyjska, p. Barbara Konopko

Woźna: p. Małgorzata Kaczyńska

 

Gr. III (3 – latki)

Nauczycielki: p. Renata Brzozowska, p. Barbara Konopko, p. Bogusława Dąbrowska

Woźna: p. Elżbieta Fischer

 Pomoc nauczyciela: p. Aleksandra Mączyńska – Kozikowska, p. Emilia Rzymska.

 

Gr. IV (4 – latki)

Nauczycielki: p. Bożena Jaworowska,  p. Ewa Pieńkowska, p. Magdalena Brzósko 

Woźna: Iwona Gołaszewska

 

Gr. V (5 – latki) 

Nauczycielki: p. Elżbieta Modzelewska, p. Joanna Zawistowska

Woźna: p. Urszula Lipka

 

Gr. VI (5 – latki)

Nauczycielki: p. Urszula Tymińska, p. Iwona Mojkowska, p. Barbara Konopko

Woźna: p. Danuta Ostrowska 

 

Gr. VII (5 – latki)

Nauczycielki: p. Katarzyna Prużanin,  p. Ewa Pieńkowska,

Woźna: p. Marta Michalczuk 

 

Gr. VIII (4 – latki) 

Nauczycielki: p. Ewa Kolińska, p. Mariola Grabowska

Woźna: p. Anna Baczewska

 

Gr.  IX  (3 – latki)

Nauczycielki: p. Sylwia Musiejczuk, p. Joanna Zawistowska

Pomoc nauczyciela: p. Anna Sęk

Woźna: p. Jolanta Sakowicz

 

Gr.  X  (6 – latki)

Nauczycielki: p. Magdalena Doroszkiewicz, p. Weronika Żukowska, p. Diana Dzierżko

Woźna: p.  Jolanta Szepietowska 

 

Gr.  XI  (6 – latki)

Nauczycielki: p. Izabela Fiedorczuk, p. Monika Łuniewska, p. Beata Mojkowska

Woźna: p.  Agnieszka Bieduń 

 

Gr.  XII(6 – latki)

Nauczycielki: p. Dorota Zawistowska, p. Monika Łuniewska, p. Weronika Żukowska

Woźna: p.  Aneta Kulik

Przyjaciele przedszkola

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...".

Jan Paweł II

 
 
Dzieci, rodzice i nauczyciele z Przedszkola Miejskiego Nr2 pragną podziękować za wielkie serce. Nie każdy człowiek okazuje serce dzieciom, tak jak to uczynili nasi Przyjaciele. Pomoc, którą zaoferowaliście jest bezcenna. Dzięki niej dzieci z naszego przedszkola będą mogły rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci.

Dziękujemy firmom i osobom prywatnym:

 • Grupie „Biznes Polska”
 • Nadleśnictwu Rudka – Stanisławowi Stanisławskiemu
 • Stowarzyszenie „ Bliżej Ciebie” – Alicji Zdziarskiej
 • Firmie „Mikro” – Szymonowi Buczyńskiemu
 • Spółdzielni Mleczarskiej „ Mlekovita”

 

                                                                    Dziękujemy!!!!

Współpraca

Istotną rolę w życiu przedszkola odgrywają rodzice, dlatego dużo uwagi przywiązujemy do współpracy z nimi. Prowadzimy:

 • kąciki dla rodziców
 • zajęcia otwarte
 • festyny
 • spotkania ze specjalistami
 • biuletyny informacyjne. 

             Nasze przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie naszego miasta:

 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury
 • Biblioteką Publiczną - oddział dla dzieci
 • Księgarnia - Dom Książki 
 • Uniwersytetem III wieku
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy " Bliżej Ciebie"
 • Fundacją "Larus"
 • Powiatową Stacją Epidemiologiczną
 • Nadleśnictwem Rutka
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
 • Przedszkolem Miejskim Nr 1
 • Szkołą Podstawową Nr 1
 • Gimnazjum
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
 • Zespołem Szkół Zawodowych 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

      oraz z

 • Teatrem Aktora i Lalek w Łomży
 • dwumiesięcznikiem " Echo Wysokiego"
 • Gazetą Współczesną.

Kalendarz imprez

 Przez cały rok szkolny organizowane są imprezy i uroczystości przedszkolne:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Święto Drzewa
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Sprzątanie Świata
 • Patriotyczne śpiewanie
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Święto Pluszowego Misia
 • Mikołajki
 • Spotkania opłatkowe
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Basiowy bal pasiastych
 • Konkurs powiatowy "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
 • Dzień Ziemi
 • Powiatowy konkurs patriotyczny "Czy znasz nasz Kraj?"
 • Konkurs powiatowy "Ulubione wiersze dzieci"
 • Dzień Matki
 • Piknik Rodzinny
 • Olimpiada sportowa przedszkolaka
 • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego