PROCEDURA ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

  1. Nauczyciele poszczególnych grup opracowują plan działań artystycznych danej grupy oraz projekty strojów dzieci i dekoracji.

  2. W terminie 3 tygodni przed daną uroczystością nauczyciele przedstawiają plan uroczystości dyrektorowi przedszkola do akceptacji.

  3. Po zaakceptowaniu planu przez dyrektora nauczyciele mogą rozpocząć systematyczne próby z dziećmi.

  4. Osoby odpowiedzialne za dekoracje dbają o ich staranne przygotowanie na jeden dzień przed daną uroczystością.

  5. W uroczystościach przedszkolnych biorą udział wszyscy nauczyciele, w ramach obowiązującego ich czasu pracy.