Informacja

 Na podstawie:

 - Ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 t.j. z późn. zm.);

 -Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),

 -Uchwały Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenia nr 6/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2022/2023.

 Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza i harmonogram rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 3. Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Załącznik nr 5. Oświadczenie o samotnie wychowywanym dziecku.

Załącznik nr 6. Wniosek zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2  w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2020/2021 zamieszkującego poza miastem Wysokie Mazowieckie