„Pomagamy ptakom przetrwać zimę”- zabawy dydaktyczne połączone z prezentacją multimedialną.

Dnia 14 stycznia 2022 roku przedszkolaki z grupy VIII wzięły udział w zajęciach edukacyjnych kształtujących postawy proekologiczne. Dzieci poznały ptaki zimujące w Polsce, wcieliły się w ich rolę, naśladując dźwięki wydawane przez wróbelka, sikorkę, gila, wronę i dzięcioła. Z dużym zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną,  dowiedziały się kiedy rozpocząć dokarmianie ptaków, jaki pokarm jest dla nich najlepszy, czym karmić ptaki, a czego unikać, gdzie można ustawić karmnik. 

Kontynuacją zajęć była zabawa dydaktyczna utrwalająca wiadomości dotyczące dokarmiania ptaków. Dzieci uczestniczyły w zabawie ruchowej „Gdy zjemy okruszki napełnimy brzuszki”, podczas której rozwijały dużą i małą motorykę zbierając dzióbkami ułożonymi z kciuka i palca wskazującego nasiona z karmników. Na zakończenie składając deklarację chęci pomocy ptakom podczas zimy dzieci zgodnie obiecały, że podczas zimowych spacerów będą systematycznie uzupełniać zapasy w karmnikach. Za aktywny udział na zajęciach każde dziecko otrzymało „Order Miłośnika Przyrody”.

To były bardzo ważne zajęcia, które uświadomiły dzieciom, że bez pomocy człowieka wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków, oraz stworzyły okazję do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.